Stavby pro bydlení
a občanskou vybavenost

Volné pracovní pozice

Zásady ochrany osobních údajů

I. Jaké údaje a proč sbíráme

  1. V kontaktním formuláři sbíráme jméno a e-mail, abychom vám mohli odpovědět dotazy v rámci budoucího plnění smlouvy.

II. Jak údaje uchováváme

  1. Údaje uchováváme po dobu jednoho roku.
  2. K vašim osobním údajům budou mít přístup pouze naši zaměstnanci, příp. externí účetní, daňoví a právní poradci, kteří dostávají tyto osobní údaje jen v nezbytném rozsahu a kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Nepředáváme osobní údaje jiným třetím osobám, s výjimkou státních institucí (zejména Finanční úřad) při plnění právních povinností.
  3. Můžete nás jako správce kontaktovat na e-mailu: zc.syts@syts , či písemně na adrese Stavitelství Štýs, ing. Michal Štýs, Dr. Nováka 499, 294 71 Benátky nad Jizerou. Správce je oprávněn požadovat prokázání vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k vašim osobním údajům.
  4. V souladu s GDPR máte právo opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, právo výmazu a další práva stanovená v GDPR.
  5. Máte právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů, nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
  6. Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně. 

III. Kdo údaje zpracovává

  1. Zpracovatelem údajů je Stavitelství Štýs, ing. Michal Štýs (IČ 45107360, se sídlem Dr. Nováka 499, 294 71 Benátky nad Jizerou, který provozuje tento web.

 

Soubory cookie

Při procházení webových stránek měříme například, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání souborů cookie pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce.

Používání souborů cookie můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Více se o používání souborů cookie a o tom, jak je můžete jednoduše zakázat, věnujeme na samostatné stránce -Cookies-.